Thành phần hóa học của inox

Stainless steel designations
SAE
designation
% Cr% Ni% C% Mn% Si% P% S% NOther
Austenitic
20116-183.5-5.50.155.5-7.50.750.060.030.25
20217-194-60.157.5-100.750.060.030.25
20516.5-181-1.750.12-0.2514-15.50.750.060.030.32-0.4
30116-186-80.152.000.750.0450.03
30217-198-100.152.000.750.0450.030.1
302B17-198-10.152.002-30.0450.03
30317-198-100.152.001.000.20.15 minMo 0.6 (optional)
303Se17-198-100.152.001.000.20.060.15 Se min
30418-208-10.50.082.000.750.0450.030.1
304L18-208-120.032.000.750.0450.030.1
304Cu17-198-100.082.000.750.0450.033-4 Cu
304N18-208-10.50.082.000.750.0450.030.1-0.16
30517-1910.5-130.122.000.750.0450.03
30819-2110-120.082.001.000.0450.03
30922-2412-150.22.001.000.0450.03
309S22-2412-150.082.001.000.0450.03
31024-2619-220.252.001.50.0450.03
310S24-2619-220.082.001.50.0450.03
31423-2619-220.252.001.5-30.0450.03
31616-1810-140.082.000.750.0450.030.12-3 Mo
316L16-1810-140.032.000.750.0450.030.12-3 Mo
316F16-1810-140.082.001.000.20.1 min1.75-2.5 Mo
316N16-1810-140.082.000.750.0450.030.1-0.162-3 Mo
31718-2011-150.082.000.750.0450.030.1 max3-4 Mo
317L18-2011-150.032.000.750.0450.030.1 max3-4 Mo
32117-199-120.082.000.750.0450.030.1 maxTi 5(C+N) min, 0.7 max
32923-282.5-50.082.000.750.040.031-2 Mo
33017-2034-370.082.000.75-1.50.040.03
34717-199-130.092.000.750.0450.03Nb+Ta, 10xC min, 1 max
34817-199-130.102.000.750.0450.03Nb+Ta, 10xC min, 1 max,
but 0.1 Ta max; 0.2 Ca
38415-1717-190.112.001.000.0450.03
904L19-2323-280.022.001.000.0450.035Mo 4-5, Cu 1-2
Ferritic
40511.5-14.50.081.001.000.040.030.1-0.3 Al, 0.6 max
40910.5-11.750.050.081.001.000.0450.03Ti 6xC, but 0.75 max
42914-160.750.121.001.000.040.03
43016-180.750.121.001.000.040.03
430F16-180.121.251.000.060.15 min0.6 Mo (optional)
430FSe16-180.121.251.000.060.060.15 Se min
43416-180.121.001.000.040.030.75-1.25 Mo
43616-180.121.001.000.040.030.75-12.5 Mo;
Nb+Ta 5xC min, 0.7 max
44218-230.21.001.000.040.03
44623-270.250.21.51.000.040.03
Martensitic
40311.5-130.60.151.000.50.040.03
41011.5-13.50.750.151.001.000.040.03
41411.5-13.51.25-2.50.151.001.000.040.03
41612-140.151.251.000.060.15 min0.06 Mo (optional)
416Se12-140.151.251.000.060.060.15 Se min
42012-140.15 min1.001.000.040.03
420F12-140.15 min1.251.000.060.015 min0.6 Mo max (optional)
42211-12.50.5-10.2-0.250.5-10.50.0250.0250.9-1.25 Mo;
0.2-0.3 V; 0.9-1.25 W
43115-171.25-2.50.21.001.000.040.03
440A16-180.6-0.751.001.000.040.030.75 Mo
440B16-180.75-0.951.001.000.040.030.75 Mo
440C16-180.95-1.21.001.000.040.030.75 Mo
Heat resisting
5014-60.1 min1.001.000.040.030.4-0.65 Mo
5024-60.11.001.000.040.030.4-0.65 Mo
Martensitic precipitation hardening
63015-173-50.071.001.000.040.03Cu 3-5, Ta 0.15-0.45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *