Inox Quốc Tế Tứ Minh đồng ý chấp nhận bảo hành đổi trả hàng hóa đối với những lỗi được xác nhận do bên bán hoặc do bên máy sản xuất

Khách hàng kiểm tra chất lượng, chủng loại hàng hóa “chi tiết” trước khi nhận hang. Hàng đã nhập kho hoặc cắt thành thành phẩm bên bán không chịu trách nhiệm